Contact us

  Name :


  Email :


  Message :  Address :

  72, Kalirois str. & Suggrou Av.

  P.C. 11741 Koukaki

  Fax:

  +30 210 9215371

  Email:

  ilissos@ilissos.gr

  Reservations:

  reservations@ilissos.gr

  Tel: +30 210 9202000